அறிவியல்

சூழல் மாசடைவை ஏற்படுத்தாத எஞ்சின்கள்
அறிவியல்

சூழல் மாசடைவை ஏற்படுத்தாத எஞ்சின்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=1pa_y7_TRho சுற்றுச் சூழலுக்கு நட்பான ஹைட்ரஜன் சக்தியில் இயங்கும் வாகன எஞ்சின்களை இந்தியாவின் சவுந்தராஜான் குமாரசுவாமி உருவாக்கியுள்ளார். கிட்டத்தட்ட பூச்சிய அளவில் வழிமாசடைவை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இக்கண்டுபிடிப்பு இருக்கின்றது. உலகில் முதன்முதலான இந்த கண்டுபிடிப்பு மூவகை காப்பீடுகளை பெற்றுள்ளது. இதை முதலாவது நாடாக ஜப்பான் இறக்குமதி செய்கிறது. விரைவில் இது சந்தைக்கு வரவுள்ளது. வழக்கத்திலுள்ள என்ஜின்களுக்கு மாற்றீடாக தமது தயாரிப்பு அமையும் என்று கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த குமாரசுவாமி நம்புகிறார். வளிமாசடைவில் பெரிதும் […]

திஹாரிய பாதிஹ் கல்வி நிறுவனத்தில் 2018 இற்கான புதிய  மாணவர் அனுமதி
அறிவியல்

திஹாரிய பாதிஹ் கல்வி நிறுவனத்தில் 2018 இற்கான புதிய  மாணவர் அனுமதி

[wzslider] (வை.எம்.ஆஷிக்-சுதந்திர ஊடகவியலாளர்) இவ்வருடம் க.பொ.த. (சா/த ) பரீட்சையில் சித்தியடைந்த ஆண் மாணவர்களுக்கான ஐந்து வருட இஸ்லாமிய கற்கை நெறி ☞ தகைமைகள்: * க.பொ.த (சா/த) பரீட்சையில் தமிழ் ,கணிதம் ,ஆங்கிலம் , இஸ்லாம் உட்பட 06 பாடங்களில் சித்தி பெற்று க.பொ.த (உ/த) க்கு சித்தி பெற்றிருத்தல் வேண்டும். *வர்த்தகப் பிரிவில் சேர விரும்புவோர் உரிய தகைமைகள் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். *17 வயதிற்குற்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும். […]