விளையாட்டு

கிரிக்கட் : இலங்கை அணியின் இந்த வருட முதல்வெற்றி
விளையாட்டு

கிரிக்கட் : இலங்கை அணியின் இந்த வருட முதல்வெற்றி

இலங்கை தேசிய கிரிக்கட் அணி மே 21இல் நடந்த இருதரப்பு போட்டியில் ஸ்கொட்லாந்து அணியை வெற்றி கொண்டுள்ளது. முதலாவதாக துடுப்பெடுத்தாடிய இலங்கை அணி 8 விக்கட்டிகளுக்கு 322 ஓட்டங்களை பெற்ற போதும் காலநிலை காரணமாக ஸ்கொட்லாந்து அணிக்கு 34 ஓவர்களில் 235 ஓட்டங்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் ஸ்கொட்லாந்து அணி 199 ஒடடங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. ஏற்கனவே மழை காரணமாக முதலாவது ஆட்டம் நடைபெறவில்லை என்பதால் இலங்கை […]